معاملات آتی


تعریف قراردادهای آتی

قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد میشود درسررسيد معين، مقدار معيني از كالای مشخص را به قيمتي كه الان تعيين می­كنند،بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد میشود آن كالا را با آن مشخصات، خريداريكند. در این قراردادها، براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين بهصورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغيرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند.


مزایای معاملات آتی

1-     پوشش ریسک ناشی از نوسانات وتغییرات قیمت

2-     تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای بورس

3-     هزینه اندک معاملات که معادل یکدهم هزینه معاملات نقدی می باشد.

4-     استفاده از اهرم مالی

5-     نقدشوندگی بالای معاملاتکارمزد معاملات قراردادهای آتی قراردادهای آتی در حال معامله در بورس کالا