بورس انرژی

معرفی بورس انرژی

بورس انرژی بعنوان چهارمین و آخرین بورس کشوربا هدف ورود نفت و سایر حامل­های انرژی بر بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولاتدر بورس راه اندازی گردید.

تقسیم بندی بازارها

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می­باشد. بازارفیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز، و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازارمشتقه شامل سه تابلوی  قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادآتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.


مشتقات نفتی قابل معامله در بورس انرژیکارمزدمعاملات در بورس انرژی