گواهی سپرده کالایی

تعریف گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد."


کاربردهای گواهی سپرده کالایی

یکی ازکاربردهای این ابزار معاملاتی درفرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی می باشد که پس از تودیع محصول ازسوی کشاورز و یا مالک کالا به یکی از انبارهای پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران،گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) از سوی انبار دار ، صادر شده و در اختیار کشاورز ویا مالک کالا قرار می گیرد . پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز و یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه نماید. همچنین امکان تامین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادرشده وجود دارد.

 

مزایای گواهی سپرده کالایی

            1-      امکان نقدینه کردن کالاهای راکد بهوجود می آید.

2-      هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها کاهش می یابد.

3-      فاصله زمانی بین تولید و مصرف کالا توسط تولیدکننده مدیریت می شود.

4-      به ثبات قیمت ها کمک می نماید.

5-      تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه انجام می شود.

6-      به استاندارد سازی کالاها منجر میشود.کارمزدهای گواهی سپرده کالاییگواهی های سپرده کالایی در حال معامله در بورس کالا

·        ذرت دانه ­ای تحویل 10/95 انبار مهریک

·        ذرت دانه­ ای تحویل 10/95 انبار زال و آب

·        ذرت دانه ­ای تحویل 10/95 انبار غرب دانه بیتا

·        ذرت دانه­ ای تحویل 10/95 انبار سیروان غرب

·        ذرت دانه­ ای تحویل 10/95 انبار خورشیدی

·        ذرت دانه ­ای تحویل 10/95 انبار زرین دانه

·        ذرت دانه ­ای تحویل 10/95 انبار بهرامی

·        ذرت دانه­ ای تحویل10/95 انبار صفری

·        ذرت دانه­ ای تحویل 10/95 انبار نگین دانه

·        سکه تمام بهارآزادی تحویل 1روزه