معرفی خدمات کارگزاری سینا

      - معامله گري انواع کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالا شامل:

           1- معاملات کالاهاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس.

           2- معاملات کالاهاي صنعتي (فلزي) پذيرفته شده در بورس.

           3- معاملات کالاهاي کشاورزي پذيرفته شده در بورس.

           4- انجام معاملات قراردادهاي آتي و آنلاین (برخط) آتی در بورس کالا.

           5-  انجام معاملات انواع کالاهاي برق و فرآورده هاي نفتي بورس انرژي.

           6- انجام معاملات گروه سيمان در بورس کالا.

           7- انجام قراردادهاي سلف موازي انواع محصولات صنعتي، کشاورزي و ...

           8- داراي مجوز مشاور پذيرش کالا.

           9- داراي مجوز معاملات گواهی سپرده کالایی (فلزی، کشاورزی و پتروشیمی).

           10- معاملات بازار فرعی بورس کالا.


       - مشاوره و انجام کليه امور اجرايي براي پذيرش کالا به نمايندگي از سوي عرضه کننده ها.

- بازاريابي براي فروش کالا.

سرمايه گذاري و مشارکت در تامين مالي مشتريان بورس کالا.