درباره شرکت

شرکت کارگزاري سينا در سال 1383 با شماره 236632 در تهران به ثبت رسيد. کارگزاري سينا از موسسين بورس کشاورزي و داراي مجوز فعاليت در انجام معاملات کليه کالاهاي قابل معامله در رينگ هاي پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي، صنعتي و کشاورزي مي باشد. همچنين اين کارگزاري مجوز فعاليت در انجام معاملات آتي کالايي را کسب کرده است.

 اين شرکت داراي نمايندگي فعال در جزيره کيش است، و قادر به معامله انواع کالاهاي پذيرفته شده در رينگ صادراتي نيز مي باشد.

ساير خدمات کارگزاري سينا:

      - معامله گري انواع کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالا شامل:

           1- معاملات کالاهاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس.

           2- معاملات کالاهاي صنعتي (فلزي) پذيرفته شده در بورس.

           3- معاملات کالاهاي کشاورزي پذيرفته شده در بورس.

           4- انجام معاملات قراردادهاي آتي و آنلاین (برخط) آتی در بورس کالا.

           5-  انجام معاملات انواع کالاهاي برق و فرآورده هاي نفتي بورس انرژي.

           6- انجام معاملات گروه سيمان در بورس کالا.

           7- انجام قراردادهاي سلف موازي انواع محصولات صنعتي، کشاورزي و ...

           8- داراي مجوز مشاور پذيرش کالا.

           9- داراي مجوز معاملات گواهی سپرده کالایی (فلزی، کشاورزی و پتروشیمی).

           10- معاملات بازار فرعی بورس کالا.


       - مشاوره و انجام کليه امور اجرايي براي پذيرش کالا به نمايندگي از سوي عرضه کننده ها.

- بازاريابي براي فروش کالا.

- سرمايه گذاري و مشارکت در تامين مالي مشتريان بورس کالا.

اهداف کلي:

1- استمرار در حفظ رتبه الف در جمع کارگزاران کالا

2- رشد مستمر بازدهي حقوق صاحبان سهام

3- رشد سهم بازار در راستاي تحقق جايگاه در بين کارگزار اول بورس کالا

4- اصلاح و بهبود مستمر ترکيب مشتريان (با رويکرد ايجاد ارزش براي ايشان)

رسالت:

1- توسعه سرمايه انساني همسو با توسعه دانش فني روز

2- ارائه محصولات دانشي به منظور خلق ارزش براي مشتريان

3- استفاده از دانش فني روز منطبق با استانداردهاي جهاني

4- تأمين منابع مالي مورد نياز براي تکميل زنجيره ارائه خدمات