اطلاعات سهامداران

نام سهامدار

تعداد سهام

مبلغ سهام (هزار ریال)

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

99,999,800

99,999,800

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)

100

100

شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)

100

100

جمع

100,000,000

100,000,000