گروه پتروشیمی و فرآورده های نفتی

کالاهای پذیرش شده در بورس کالای ایران

 

رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی  **************************************************************** ****************************************************************

کارمزد معاملات در بازار پتروشیمی بورس کالا