بورس صنعتی - فلز

کالاهای پذیرش شده در بورس کالای ایران

 

رینگ محصولات فلزی و معدنی

 

 

 ****************************************************************

 ****************************************************************

کارمزد معاملات صنعتی و معدنی در بورس کالا